พรีเวดดิ้งในสตูดิโอ พร้อมชุดไทยงาน – 7000 บาท

 

วันถ่ายพรี

 • พรีเวดดิ้งในสตูดิโอ ชุดสำหรับถ่ายท่านละ 1 ชุด
 • แต่งหน้าทำผม 1 รอบ
 • ให้ไฟล์ปรับแสงสีทั้งหมด
 • รูรีทัช เข้ากรอบหลุยส์ 20×24 นิ้ว  1 กรอบ

 

วันงานแต่งงาน

 • ชุดแต่งงาน ชุดไทยบ่าวสาว ท่านละ1 ชุด พร้อมเครื่องประดับ

พรีเวดดิ้งในสตูดิโอ พร้อมชุดราตรีวันงาน – 8500 บาท

 

วันถ่ายพรี

 • พรีเวดดิ้งในสตูดิโอ ชุดสำหรับถ่ายท่านละ 1 ชุด
 • แต่งหน้าทำผม 1 รอบ
 • ให้ไฟล์ปรับแสงสีทั้งหมด
 • รูรีทัช เข้ากรอบหลุยส์ 20×24 นิ้ว  1 กรอบ

 

วันงานแต่งงาน

 • ชุดแต่งงาน ชุดราตรีเจ้าสาว ชุดสูทเจ้าบ่าว ท่านละ1 ชุด พร้อมเครื่องประดับ

พรีเวดดิ้งในสตูดิโอ พร้อมชุดวันงาน ไทย + ราตรี – 10000 บาท

 

วันถ่ายพรี

 • พรีเวดดิ้งในสตูดิโอ ชุดสำหรับถ่ายท่านละ 1 ชุด
 • แต่งหน้าทำผม 1 รอบ
 • ให้ไฟล์ปรับแสงสีทั้งหมด
 • รูรีทัช เข้ากรอบหลุยส์ 20×24 นิ้ว  1 กรอบ

 

วันงานแต่งงาน

 • ชุดแต่งงาน ชุดราตรีเจ้าสาว ชุดสูทเจ้าบ่าว ท่านละ1 ชุด พร้อมเครื่องประดับ
 • ชุดแต่งงาน งานพิธีชุดไทยบ่าวสาว ท่านละ 1 ชุด พร้อมเครื่องประดับ

พรีเวดดิ้งเอาท์ดอร์ พร้อมชุดไทยวันงาน 12,000 บาท

 

วันถ่ายพรี

 • พรีเวดดิ้งเอาท์ดอร์ ชุดสำหรับถ่ายท่านละ 2 ชุด
 • แต่งหน้าทำผมติดตาม
 • ให้ไฟล์ปรับแสงสีทั้งหมด
 • รูปรีทัช เข้ากรอบหลุยส์ 20×24 นิ้ว  1 กรอบ
 • รูป 20×24 = 1 ใบ ไม่มีกรอบ
 • รูป ขนาด A.4  = 5 ใบ ไม่มีกรอบ

 

วันงานแต่งงาน

 • ชุดแต่งงาน งานพิธีชุดไทยบ่าวสาว ท่านละ 1 ชุด พร้อมเครื่องประดับ

พรีเวดดิ้งเอาท์ดอร์ พร้อมชุดราตรีวันงาน 14,000 บาท

 

วันถ่ายพรี

 • พรีเวดดิ้งเอาท์ดอร์ ชุดสำหรับถ่ายท่านละ 2 ชุด
 • แต่งหน้าทำผมติดตาม
 • ให้ไฟล์ปรับแสงสีทั้งหมด
 • รูปรีทัช เข้ากรอบหลุยส์ 20×24 นิ้ว  1 กรอบ
 • รูป 20×24 = 1 ใบ ไม่มีกรอบ
 • รูป 16×20 = 1 ใบ ไม่มีกรอบ
 • รูป ขนาด A.4  = 10 ใบ ไม่มีกรอบ

 

วันงานแต่งงาน

 • ชุดแต่งงาน งานพิธีชุดราตรีบ่าวสาว ท่านละ 1 ชุด พร้อมเครื่องประดับ

พรีเวดดิ้งเอาท์ดอร์ พร้อมชุดไทย + ชุดราตรี วันงาน 16,000 บาท

 

วันถ่ายพรี

 • พรีเวดดิ้งเอาท์ดอร์ ชุดสำหรับถ่ายท่านละ 2 ชุด
 • แต่งหน้าทำผมติดตาม
 • ให้ไฟล์ปรับแสงสีทั้งหมด
 • รูปรีทัช เข้ากรอบหลุยส์ 20×24 นิ้ว  1 กรอบ
 • รูป 20×24 = 1 ใบ ไม่มีกรอบ
 • รูป 16×20 = 1 ใบ ไม่มีกรอบ
 • รูป ขนาด A.4  = 10 ใบ ไม่มีกรอบ

 

วันงานแต่งงาน

 • ชุดแต่งงาน งานพิธีชุดไทยบ่าวสาว ท่านละ 1 ชุด พร้อมเครื่องประดับ
 • ชุดแต่งงาน งานเลี้ยงชุดราตรีบ่าวสาว ท่านละ 1 ชุด พร้อมเครื่องประดับ