พิธีแต่งงานแบบล้านนาในปัจจุบันมีการประยุกต์ปรับเปลี่ยนให้เข้ากับยุคสมัยไปมาก และมีการผสมผสานกับพิธีแต่งงานแบบภาคกลาง.ด้วย ตามธรรมเนียมพิธีแต่งงานแบบล้านนาจะนิยมจัดที่บ้านฝ่ายหญิง เพราะผู้ชายจะต้องไปอยู่กับผู้หญิงที่บ้านพ่อแม่ฝ่ายหญิงหลังจากเสร็จสิ้นพิธีแต่งงานแล้ว แต่ปัจจุบันทั้งสองฝ่ายสามารถตกลงเลือกสถานที่จัดงานแต่งงานที่สะดวกต่อทั้งสองฝ่าย โดยที่ไม่จำเป็นต้องจัดที่บ้านก็ได้

ฝ่ายหญิงจะต้องเตรียมตัวอะไรบ้าง

ฝ่ายหญิงจะต้องเตรียมห้องหอ ที่นอน หมอน มุ้ง ซึ่งสมัยก่อนฝ่ายหญิงจะต้องทอผ้าเพื่อทำเป็น สะลี (ฟูกรองนอน) และทอผ้าปูที่นอน ผ้าห่ม ปลอกหมอน เตรียมไว้  และเมื่อใกล้จะถึงวันจัดงานแต่งงาน ฝ่ายหญิงก็จะต้องตกแต่งบ้านให้สะอาดเรียบร้อย ประดับด้วยต้นไม้และดอกไม้ต่าง ๆ

ฝ่ายชายจะต้องเตรียมตัวอะไรบ้าง

ฝ่ายชายจะต้องเตรียมขบวนแห่ขันหมาก และเครื่องประกอบพิธีแต่งงาน ซึ่งประกอบด้วย

  • หีบผ้าใหม่
  • ดาบ
  • ถุงย่าม (ถุงขนัน)
  • ขันหมาก
  • ขันไหว้
  • ต้นกล้วย
  • ต้นอ้อย

อย่างละ ๑ คู่ นอกจากนี้ ยังมีขันสินสอดและขันหมั้น สำหรับกรณีที่หมั้นพร้อมแต่ง รวมทั้งสะลี หมอน มุ้ง ผ้าห่ม (ถ้ามี) โดยทางฝ่ายชายจะต้องเตรียมของเหล่านี้มาในวันจัดพิธีแต่งงาน โดยฝ่ายชายจะจัดขบวนแห่ขันหมากมายังบ้านเจ้าสาว

ขอขอบคุณข้อมูลจาก www.weddinglist.co.th