บ่าวสาว ที่กำลังจัดเตรียมพานขันหมาก 

จัดขบวนขันหมากเป็นธรรมเนียมที่มีมาแต่ดั้งเดิมแล้วนะ ปัจจุบันจะมีให้เห็นน้อยลง และน่าจะช่วยกันรักษาให้อยู่ต่อไปนะ และก็เข้าใจนะว่าทำไมบ่าวสาวรุ่นใหม่ หลายๆคู่ จะไม่ค่อยอยากจะจัดขบวนขันหมาก เอาเท่าที่ร้านสีครีมเคยคุย เคยให้คำแนะนำมา ส่วนใหญ่เพราะไม่รู้ ขนบนี้ และไม่อยากทำผิดพลาดหรือผิดวิถีปฏิบัติ เราเข้าใจและขอใช้พื้นที่ตรงนี้ ให้ข้อมูลบ่าวสาวนะครับ

 

พานบายศรีดอกสด ขนาดพาน 12 นิ้ว สั่งทำล่วงหน้า 5 ราคา 1500 บาท