• ค่าใช้จ่ายในการจ้างช่างภาพ
  • เชคคิว และมัดจำ
  • การเตรียมตัวและเครื่องแต่งกายที่แนะนำ
  • สถานที่ และ พรอพ
  • ตัวอย่างผลงาน
  • บริการและผลิตภัณฑ์หลังการถ่าย

ค่าบริการถ่ายภาพครอบครัว

ถ่ายภาพครอบครัว นอกสถานที่ ในอำเภอเมืองเชียงใหม่และใกล้เคียง ลูกค้าสามารถสอบถามค่าบริการได้ โดยมีการตั้งราคาตามระยะเวลาที่ใช้ คือ รายชั่วโมง ครึ่งวัน และเต็มวัน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment