ภาพครอบครัว คุณเดียร์

ถ่ายภาพครอบครัว

ค่าใช้จ่ายในการจ้างช่างภาพ เชคคิว และมัดจำ การเตรียมตัวและเครื่องแต่งกายที่แนะนำ สถานที่ และ พรอพ ตัวอย่างผลงาน บริการและผลิตภัณฑ์หลังการถ่าย ค่าบริการถ่ายภาพครอบครัว ถ่ายภาพครอบครัว นอกสถานที่ ในอำเภอเมืองเชียงใหม่และใกล้เคียง ลูกค้าสามารถสอบถามค่าบริการได้ โดยมีการตั้งราคาตามระยะเวลาที่ใช้ คือ รายชั่วโมง ครึ่งวัน และเต็มวัน