พานขันหมาก

พานขันหมาก : จัดให้ครบถ้วน ถูกต้อง และไม่เกินงบ

พิธีแห่ขันหมาก พานขันหมาก เป็นพระเอกในพิธีแห่ขันหมาก และถือเป็นส่วนสำคัญในการจัดงานแต่งงานแบบไทย ถือเป็นส่วนเปิดงานจึงต้องมีความอลังการในระดับหนึ่ง ควรตระเตรียมทีมให้พร้อม เซตพานให้ครบถ้วนถูกต้อง และอย่าลืมในส่วนของดนตรีเพื่อความครื่นเคร้ง อันเป็นรากฐานของงานมงคลสไตล์ไทยๆ พิธีแห่ขันหมากจัดเป็นพระเอกของพิธีแต่งงานแบบไทย เพราะเจ้าบ่าว และเครือญาติจะต้องยก “ขบวนขันหมาก” ไปสู่ขอเจ้าสาวถึงบ้าน การจัดขันหมากทั้งขันหมากเอกและขันหมากโทหรือขันหมากบริวาร เป็นหน้าที่ของพ่อแม่และญาติฝ่ายชาย เป็นผู้จัดเตรียมไว้ให้เรียบร้อย ซึ่งนิยมจัดหากันตามความสะดวกและเหมาะสม เช่น เงินทอง สร้อย แหวนกำไล โดยจัดเอาไว้ล่วงหน้าหลายๆวัน ขนมนมเนยผลไม้มักจัดเตรียมไว้ล่วงหน้าประมาณสักสองวัน เพราะถ้าเก็บไว้นานจะเน่าเสียได้ ส่วนต้นกล้วย ต้นอ้อย หมากพลูที่จะใช้ก็ทำการเสาะหาหรือเจรจา ขอเพื่อนบ้านไว้เป็นการล่วงหน้า เมื่อถึงวันงานค่อยไปขุดไปตัดหามา ส่วนสำหรับฝ่ายหญิง จะต้องเตรียมของเลื่อนเตือนขันหมาก เช่น ผ้าไหว้ ของสำหรับเลี้ยงแขกและจัดหาผู้ที่ทำหน้าที่รับขันหมาก ผู้ดูแลเกี่ยวกับพิธีทางศาสนา ฯลฯ อ่านดูแล้วอาจมีเนื้อหาไม่น้อย ให้สีครีมเล่าให้ฟังเป็นเรื่องๆไป ดีกว่านะ ขบวนขันหมาก – จัดแถวจัดขบวนอย่างไร พานที่ใช้ มีกี่พาน อะไรบ้าง พานขันหมากเอก พานขันหมากโท พานขันหมาก 9คู่ พานขนมมงคล การเตรียมตัวของฝ่ายเจ้าสาว บายศรี ขนมและผลไม้มงคล ตัวอย่างการจัดเซตพานขันหมาก…