พรีเวดดิ้งคุณออยคุณมังกร

เริ่มต้น สีครีมได้รับการติดต่อจากคุณออย สนใจถ่ายพรีเวดดิ้งเต็มวัน โจทย์คือ ชุดและสถานที่ ในช่วงที่ได้รับการติดต่อสวนดอกไม้แม่ริมกำลังเป็นไวรัลในโซเชียล สถานที่ที่เลือกได้แก่ อุทยานหลวงราชพฤกษ์สำหรับชุดไทย